Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchod www.hennapenna.sk, ďalej len e-shopu, je: Ing. Monika Hojnošová - VIDYA, Zadunajská cesta 7, 85101 Bratislava (adresa je len sídlom živnosti, nie prevádzkou) IČO: 40033791, zapísaná v Živnostenskom registri reg.č. 558/2002. Kontakty sú - tel. 0908076622, e-mail - info@hennapenna.sk. Prevádzkovateľ je predávajúcim, resp. dodávateľom tovaru kupujúcemu.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar v e-shope prostredníctvom :
 • nákupného košíka
 • telefonicky na čísle 0908 076622
 • e-mailom na : info@hennapenna.sk

3. Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim v e-shope www.hennapenna.sk.

II. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci sa zaväzuje ku kúpe potvrdením elektronickej objednávky v e-shope.
 2. Objednávanie funguje prostredníctvom nákupného košíka v e-shope.
 3. Pri objednávke tovaru je kupujúci povinný vyplniť povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť. Tieto údaje sú potrebné pre vybavenie objednávky.
 4. Po odoslaní objednávky bude na e-mail kupujúceho (pokiaľ ho zadal v objednávkovom formulári správne) doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.
 5. Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky alebo e-mailom.
 6. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 7. Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku v prípade, že nebola dodržaná dodacia lehota zo strany predávajúceho. Bez udania dôvodu je možné objednávku zrušiť po vzájomnej dohode, e-mailom alebo telefonicky.
 8. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

III. Dodanie tovaru, dodacia lehota

 1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra GLS.
 2. V prípade zaslania tovaru prostredníctvom kuriérnej služby GLS účtuje predávajúci poplatok 4,50 EUR s Dph (pre ČR). Pri nákupe nad 45€ je poštovné a balné kuriérom ZDARMA! Packeta 3,80€ (pre ČR).
 3. Kupujúci je povinný hneď po prevzatí tovaru tovar a zásielku skontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 4. Dodacia lehota pre vybavovanie všetkých objednávok je oficiálne 3 až 21 dní, a to aj keď je tovar skladom. Predávajúci sa však snaží skrátiť dodanie tovaru kupujúcemu na 3-5 dní, maximálne 10 dní.
 5. Tovar, ktorý je skladom sa odosiela spravidla do 3 dní, ostatný tovar bude kupujúcemu doobjednaný a objednávka sa posiela kompletná, ak sa obe strany nedohodnú inak.
 6. Pri predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a žiadať jeho súhlas so zaslaním objednaného tovaru. Pokiaľ kupujúci nereaguje na maily, alebo sa maily vracajú stanovuje si predávajúci právo takúto objednávku zrušiť.
 7. Počas dovolenky predávajúceho nie sú objednávky zasielané a vybavované, o čom predávajúci informuje na webovej stránke www.hennapenna.sk.

IV. Ceny tovarov a spôsoby platieb

 1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho - zákazníka.
 2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť podľa potreby, napríklad, v prípade zmien cien na trhu alebo od dodávateľa ap.
 3. Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku alebo vopred prevodom na účet.
 4. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.
 5. Cena za dopravu, resp. poštovné a balné sa pripočítava k cene za produkty v objednávke.
 6. Pokiaľ sa predávajúcemu od konkrétneho zákazníka tovar vrátil niekoľkokrát, teda zákazník si opakovane zásielky nepreberá, stanovuje si predávajúci právo požadovať od takéhoto zákazníka platbu vopred prevodom na účet.

V. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

 1. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v prípade nákupu cez internet, v súlade so zákonom, možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla a dátumu obdržaného dokladu o kúpe a číslo účtu či presnú adresu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a formulárom o odstúpení od zmluvy na adresu uvedenú v bode 2. Pri vrátení zasielajte tovar (na vlastné náklady) nepoužitý, nepoškodený, vrátane obalu produktu, príslušenstva, dokumentácie a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to prevodom na účet.
 2. Zákazník má právo ako bolo spomenuté už v bode č.1. tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní (odstúpiť od zmluvy) od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle tovar na vlastné náklady na adresu sídla e-shopu: Monika Hojnošová, Zadunajská 7, 851 01 Bratislava s formulárom na odstúpenie od zmluvy, s uvedením čísla účtu a banky kupujúceho. Tie mu budú zaslané na jeho účet do 14 dní od doručenia tovaru naspäť.
 3. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený a nepoužitý, zaslaný na vlastné náklady naspäť. (viďte aj bod 2, časť VI.Reklamácie tovaru)
 4. VZOROVÝ FORMULÁR na ODSTÚPENIE OD ZMLUVY si môžete stiahnuť TU:

VI. Reklamácie tovaru

 1. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp jeho kópie.
 2. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 3. Nie je možné vrátiť tovar alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby.
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 5. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu, ktorá je uvedená v časti V. Vrátenie tovaru v bode č.2 - Monika Hojnošová, Zadunajská cesta 7, 85101 Bratislav (adresa nie je prevádzkou !) spolu s kópiou dokladu o kúpe a v originálnom balení.
 6. Tovar môžete automaticky poslať spolu s reklamáciou na adresu uvedenú v bode č.5. Nie je možné reklamovať tovar ani na dohodnutých odberných miestach (ktoré nie sú našimi prevádzkami). Takáto reklamácia nebude na danom mieste prijatá. Chceme upozorniť zákazníkov, že sme internetový obchod bez kamenného obchodu, či inej prevádzky.
 7. Peniaze po uznaní reklamácie vraciame prevodom na účet
 8. Zodpovednosť za vady, záruka, servis a reklamačný poriadok:
  8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci sám. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  8.2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
  8.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.hennapenna.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona o ochrane spotrebiteľa.
  8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci sám a vzťahuje sa naň záruka.
  8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  8.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. U použitého tovaru nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením a za vady, o ktorých Kupujúceho pred uzavretím zmluvy informoval. Predávajúci nezodpovedá za vady:
  - O ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel.
  - Pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru (alebo zľava z kúpnej ceny tovaru).
  - Ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku nie - bežného opotrebenia tovaru jeho úmyselným alebo neúmyselným, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnou manipuláciou alebo po uplynutí doby životnosti.
  - Ktoré, boli spôsobené neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho súčasti.
  8.7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  8.8. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrovanie.
  8.9. Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne kratšia, ak je ohraničená dátumom spotreby (pri potravinovom tovare, kozmetike a pod.). a plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie Kupujúcim až do doby, kedy bol po skončení opravy Kupujúci povinný tovar prevziať.
  Prípadný záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
  8.10. Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou, e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Počas záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva Predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo a dátum dokladu o zaplatení, z ktorých je zrejmý dátum zakúpenia tovaru, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady výrobku prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť foto dokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:
  E-mail: info@hennapenna.sk
  Poštová adresa: Monika Hojnošová, Zadunajská cesta 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
  8.11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
  8.12. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenia reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť foto dokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť chyby aj na základe foto dokumentácie.
  8.13. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu Predávajúceho. V prípade doručovania tovaru Predávajúcemu, Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča Kupujúcemu odosielanú zásielku reklamovaného tovaru poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny.
  8.14. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  8.15. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 8.21. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  8.16. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
  - Uplynutím záručnej doby tovaru.
  - Nepredložením dokladov o zaplatení.
  - Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  - Ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
  - Používaním tovaru v nevhodných podmienkach, podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu vhodnému na skladovanie produktu a prostrediu v ktorom sa má tovar užívať.
  - Neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou výrobku.
  - Nadmerným zaťažovaním tovaru, obsluhou, používaním či užívaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.
  - Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, ďalej aj neuzatvorením produktu, ktorý vyschne.
  - Neodborným zásahom, poškodením pri doprave nevykonávanej Predávajúcim, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  - Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  - Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.
  8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
  - Výmenou tovaru.
  - Vrátením kúpnej ceny.
  - Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  - Písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia.
  - Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  8.18. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, poštou, textovou správou SMS, prípadne telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, poštou spolu s tovarom, alebo osobne doklad o vybavení reklamácie.
  8.19. V prípade výmeny časti tovaru za nový diel vystaví Predávajúci Kupujúcemu doklad, na ktorom bude uvedený vymenený diel a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
  8.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
  b) Predávajúci chybný tovar vymení.
  8.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
  b) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade, že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
  c) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
  8.22. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej rovnakej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Zodpovednosť za vady, záruka, servis a reklamačný poriadok.

VII. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Názov: Ing.Monika Hojnošová-VIDYA, prevádzkovateľ e-shopu: www.hennapenna.sk
Adresa sídla: Zadunajská cesta 7, 85101 Bratislava, IČO: 40033791, E-mail: info@hennapenna.sk, telefón: 0908076622

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, potvrdzuje Zákazník, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.


1. Pojmy

 • Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež "Vy" alebo "zákazník");
 • Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež "údaje" alebo "informácie");
 • Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu hennapenna.sk (ďalej tiež "my");
 • Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracování osobných údajov (ďalej tiež "obchodný partner", či "partner");
 • Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.hennapenna.sk;
 • Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov, či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;
 • Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
 • Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 1. identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 4. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov, zapojenie sa do súťaží, či testovania produktov a podobne. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:
  • cookies
  • webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a doba prístupu;
  • vyhľadávacie dopyty;
  • kód odpovedi http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky zákazníka/kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi správcom a kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení, a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom správcu je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu / vybavenie objednávok.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia kníh, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
 • Prevádzkovanie "testovania produktov" za účelom recenzií zákazníkov a doručovanie produktov.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (spravidla 4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady spravidla 5 rokov, daňové doklady spravidla 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov;
 • po dobu trvania Vášho súhlasu.

6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému Webnode.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb.
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány verejnej správy.
 • Heureka.sk, za účelom prieskumu zákazníckej spokojnosti.

6. Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?

Správca nemá úmysel odovzdávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:
● Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
● Poskytovatelia mailingových služieb.

7. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky, alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. V e-shope netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu.

8. Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

9. Ako sú spracovávané súbory cookies?

Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

10. Sú spracovávané i údaje o osobách mladších 16 rokov?

Naše webstránky nie sú určené osobám mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

11. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

VIII. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI. Záverečné ustavovenia

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.
 2. Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
 4. Kupujúci má možnosť využiť alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov - spotrebiteľ má zo zákona možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu.
 5. Zmena obchodných podmienok vyhradená i bez predchádzajúceho upozornenia.


21.11.2022 aktualizáciaNajdete nás i na MALL.SK